Super 16-16-8+TE

PHÂN BÓN 16-16-8+TE 

Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.
Thành phần:
- N = 16%
- P2O5 = 16%
- K2O = 8%


Nhà cung cấp:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Link Website:
Bản đồ:
Sản phẩm cùng loại
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm vừa xem

Công ty thành viên

Top