Thức ăn hỗn hợp
cho bồ câu

Độ ẩm (%) max: 12

Protein thô (%) min: 15

ME (Kcal/kg) min: 2900

Xơ thô (%) max: 7

Ca (%) min-max: 2,0 – 3,0

P tổng số (%) min – max: 0,5 – 1,0

Lysine tổng số (%) min: 0,8

Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,6

Threonine tổng số (min): 0,6

Khoáng tổng số (hoặc tro thô) (max): 15

Cát sạn (max): 3

Vitamin và các dưỡng chất dinh dưỡng khác: Theo quy định hiện hành


Nhà cung cấp: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại: 35 144 507 – 22 106 450 – 35 144 509
Link Website:
Bản đồ:
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm vừa xem