Thức ăn hỗn hợp
cho heo con

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức chất lượng

Độ ẩm (max)

%

13

Protein thô (min)

%

19,5

Năng lượng trao đổi (min)

Kcal/kg

3200

Xơ thô (max)

%

5

Canxi (min - max)

%

0,8 - 1,0

Phốt pho tổng số (min-max)

%

0,6-1,0

Lysine tổng số (min)

%

1,2

Methionine + Cystine tổng số (min)

%

0,6

Threonine tổng số (min)

%

0,65

Khoáng tổng số (max)

%

10

Cát sạn (max)

%

1

Hóa chất, hóc môn (max)

mg/kg

Không có


Nhà cung cấp: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại: 35 144 507 – 22 106 450 – 35 144 509
Link Website:
Bản đồ:
Sản phẩm cùng loại
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm vừa xem