Thức ăn hỗn hợp
cho bò sữa

Thành phần dinh dưỡng

Độ ẩm (%) max: 13

Protein thô (%) min: 17

ME (Kcal/kg) min: 2800

Xơ thô (%) max: 10

Ca (%) min-max: 1,0 -1,5

P tổng số (%) min – max: 0,6 – 1,5

Lysine tổng số (%) min: 0,5

Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,5

Kháng sinh và dược liệu: Không có

Hoocmon: Không có


Nhà cung cấp: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại: 35 144 507 – 22 106 450 – 35 144 509
Link Website:
Bản đồ:
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm vừa xem