Thức ăn hỗn hợp
cho bò thịt và dê

Thành phần dinh dưỡng

Độ ẩm (%) max: 13

Protein thô (%) min: 15

ME (Kcal/kg) min: 2700

Xơ thô (%) max: 10

Ca (%) min-max: 0,5 -1,0

P tổng số (%) min – max: 0,4 – 0,8

Lysine tổng số (%) min: 0,4

Methionine + Cystine tổng số (%): 0,3

Kháng sinh và dược liệu: Không có

Hoocmon: Không có

 

Nhà cung cấp: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại: 35 144 507 – 22 106 450 – 35 144 509
Link Website:
Bản đồ:
Danh mục sản phẩm