Thức ăn hỗn hợp
cho heo (từ 15 kg - 35 kg)

Độ ẩm (%) max: 13

Protein thô (%) min: 17

ME (Kcal/kg) min: 3000

Xơ thô (%) max: 8

Ca (%) min-max: 0,9 – 1,2

P tổng số (%) min – max: 0,8 – 1,2

Lysine tổng số (%) min: 0,9

Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,55

Kháng sinh và dược liệu: Không có

Hoocmon: Không có


Nhà cung cấp: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại: 35 144 507 – 22 106 450 – 35 144 509
Link Website:
Bản đồ:
Sản phẩm cùng loại
Danh mục sản phẩm