Food for pig (from 35kg to 60kg)

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức chất lượng

Độ ẩm (max)

%

13

Protein thô (min)

%

13

Năng lượng trao đổi (min)

Kcal/kg

2900

Xơ thô (max)

%

8

Canxi (min - max)

%

0,8-1,2

Phốt pho tổng số (min-max)

%

0,6-1,0

Lysine tổng số (min)

%

0,7

Methionine + Cystine tổng số (min)

%

0,45

Threonine tổng số (min)

%

0,4

Khoáng tổng số (max)

%

15

Cát sạn (max)

%

4

Kháng sinh, hóc môn (max)

mg/kg

Không có


Nhà cung cấp:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Link Website:
Bản đồ:
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm vừa xem