Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Hỗ trợ:   
  •    
Mẫu Đăng ký công trình thanh nien

Download mẫu

Xem chi tiết »
Mẫu báo cáo kiểm tra công tác Đoàn năm 2014

 Download tại đây

Xem chi tiết »
Mẫu Hội trại Thanh niên tiên tiến năm 2014

 Download mẫu

Xem chi tiết »
Hướng dẫn Đại hội Đoàn cơ sở

 Download hướng dẫn và mẫu biểu tại đây

Xem chi tiết »
Hội thi nhà nông học giỏi Sagri lần I năm 2014

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV lần thứ IV, nhiệm kỳ (2012 – 2017), trong đó tập trung triển khai thực hiện chương trình “Đoàn tham gia nâng cao chất lượng giống cây, giống con”. Ngày 31/5/2014 Đoàn Tổng Công ty đã tổ chức hội thi “Nhà nông học giỏi Sagri” lần I năm 2014. 

Các đội tham gia các phần thi

Xem chi tiết »

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  [sau]


Copyright @ 2011 Sargi - Allright reserved - Design by vihan