Ngày 23 tháng 1 năm 2018
Hỗ trợ:   
  •    
facebook google google
CÁC THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2013

 

STT

CÁC THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

SỐ LIỆU

A

Tiền lương viên chức quản lý

 

1

Số lượng

8

2

Tiền lương bình quân tháng/năm

26.541.625 đồng

B

Tiền lương người lao động

 

1

Số lượng

662

2

Tiền lương bình quân tháng/năm

6.255.300 đồng

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Các tin khác
 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
 Thông tin lương, thưởng năm 2016

Copyright @ 2011 Sargi - Allright reserved - Design by vihan