Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Hỗ trợ:   
  •    
facebook google google
Báo cáo tài chính năm 2016

1. Báo cáo tài chính năm 2016 công ty Mẹ.

- Phần 1

- Phần 2

2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Download tại đây!

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Các tin khác
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
 Báo cáo tài chính năm 2015
 Bảng báo cáo tài chính năm 2014

Copyright @ 2011 Sargi - Allright reserved - Design by vihan