Ngày 23 tháng 1 năm 2018
Hỗ trợ:   
  •    
facebook google google
Kết quả bình xét thi đua năm 2011 của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

 Theo tin từ Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng (TĐKT) Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, vào đầu tháng 1 năm 2012, Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Công ty Nông nghiệp đã họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua yêu nước năm 2011.

 Hội đồng TĐKT đã thống nhất bình chọn và đề nghị như sau:

A.   Khen thưởng cấp Nhà nước:

Đề nghị Ủy ban nhân dân TP và Ban Thi đua khen thưởng TP trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cho các cá nhân và tập thể sau:

TẬP THỂ

* Huân chương Độc lập hạng ba cho 1 tập thể:

Tập thể CBCNV Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh

* Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể:

Tập thể CBCNV  Tổng cty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

CÁ NHÂN

* Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân:

- Đ/c Nguyễn Văn Trực –  Tổng giám đốc Tổng cty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên 

* Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân:

- Đ/c Nguyễn Đắc Thông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Cty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sài Gòn. 

* Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân:

- Đ/c Phó Nam Phượng – Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng cty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

- Đ/c Võ Văn Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng cty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

- Đ/c Phạm Thị Mộng Liên – Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương -Tổng cty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

- Đ/c Hồ Sỹ Tý – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh

- Đ/c Phạm Việt Hồng – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh

- Đ/c Dương Đức Hòa – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sài Gòn

- Đ/c Võ Ngọc Tường Linh  - Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ Forimex II - Cty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sài Gòn. 

B.   Khen thưởng cấp Thành phố

          1/ Đánh giá kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2011 cho 22/28 đơn vị thành viên của Tổng công ty trên cơ sở 5 khối thi đua (6 đơn vị không tham gia chấm điểm thi đua do 5 đơn vị còn nhiều khó khăn và 1 đơn vị mới thành lập)

          Kết quả : 11 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc (có tổng số điểm đạt trên 700 điểm với 7 nội dung thi đua), 7 đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 2 đơn vị xếp loại trung bình, 8 đơn vị không xếp lọai (trong đó có 2 đơn vị đạt dưới 500 điểm do đang thực hiện thủ tục bán doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng và 6 đơn vị không tham gia chấm điểm). (kèm theo bảng tổng hợp chấm điểm thi đua). 

          2/ Đề nghị UBND Thành phố tặng “Cờ Thi đua thành phố“ cho 5 đơn vị dẫn đầu 5 Khối thi đua năm 2011  như sau:

              

            Khối thi đua 1 :  Văn phòng Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

            Khối thi đua 2 :  Cty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh

Khối thi đua 3 :  Cty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Khối thi đua 4 :  Cty cổ phần Phân bón Sinh hóa Củ Chi

Khối thi đua 5 :  Cty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

3/ Đề nghị UBND Thành phố và Hội đồng TĐKT Thành phố công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 55 tập thể của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty và Khối Văn Phòng Tổng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2011 (danh sách đính kèm ).

4/ Đề nghị UBND Thành phố và Hội đồng TĐKT Thành phố tặng Bằng khen UBND.TP cho 9 tập thể và 64 cá nhân của các đơn vị thuộc Tổng Công ty và Khối Văn Phòng Tổng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2011 (danh sách đính kèm ).

5/ Đề nghị UBND Thành phố và Hội đồng TĐKT thành phố tặng Bằng khen UBND.TP (chuyên đề) cho 01 cá nhân của Xí nghiệp Khai thác chế biến Dịch vụ thủy sản thuộc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khôi phục đoàn tàu đánh bắt xa bờ đạt hiệu quả cao

6/ Đề nghị UBND Thành phố và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 43 cá nhân của các đơn vị thuộc Tổng Công ty và Khối Văn Phòng Tổng Công ty (Tổng số Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tục là 198 người , tổng số Chiến sĩ thi đua thành phố là 43 người chiếm tỷ lệ 21,7%)

C. Khen thưởng cấp Tổng cty

1/ Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 143 cá nhân của các đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty và Khối Văn Phòng Tổng Công ty                                                                                                                

2/ Tặng Giấy khen Tổng Công ty cho  84 tập thể và 352 cá nhân

                                                                                                                                         Nguồn : Hội đồng TĐKT Tổng công ty

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Các tin khác

Copyright @ 2011 Sargi - Allright reserved - Design by vihan