Ngày 23 tháng 1 năm 2018
Hỗ trợ:   
  •    
facebook google google
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 Download Tài liệu

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Các tin khác
 Báo cáo thống kê công tác Đảng
 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền năm 2015
 Mẫu PTCL Cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2014
 Công văn Về tăng cường công tác phát triển đảng viên mới năm 2012

Copyright @ 2011 Sargi - Allright reserved - Design by vihan