Ngày 22 tháng 1 năm 2018
Hỗ trợ:   
  •    
Mời bạn đến với chúng tôi (Welcome to SAGRI)


Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ cuối năm 1996. Tổng vốn Điều lệ hiện nay là  1.690,510 tỷ đồng với nhiều nhóm ngành nghề khác nhau song chủ lực vẫn là hoạt động nông nghiệp.

Xem chi tiết »
Sagri tự giới thiệu

1. Tên doanh nghiệp :          

TỔNG  CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT  THÀNH VIÊN 

(Được chuyển đổi từ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0300636205 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế họach Đầu tư cấp ngày 15/11/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/10/2013)

Xem chi tiết »


Copyright @ 2011 Sargi - Allright reserved - Design by vihan