Thành tích nổi bật

Huân chương Lao động hạng II
năm 2013

Huân chương lao động hạng III
năm 2008

Cúp vàng Thương hiệu - Nhãn hiệu năm 2010

Cúp vàng lãnh đạo xuất sắc
năm 2010

Cúp vàng Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2010

Danh hiệu Top 100 Thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam năm 2008

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam (2008 - 2010)

Kỷ niệm chương Ủy ban
Mặt trận , Tổ quốc - Ban Vận động vì người nghèo

Những Tấm lòng nhân ái
Chung tay vì người nghèo

Tích cực đóng góp ủng hộ chăm lo dân nghèo quận 8 năm 2012

Top