THÔNG TIN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG SAGRI


 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm định Cung cấp lắp đặt gian hàng Hội chợ triển lãm Giống Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, lần VIII năm 2022 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn đấu thầu Cung cấp lắp đặt gian hàng Hội chợ triển lãm Giống Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, lần VIII năm 2022

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn đấu thầu; tư vấn thẩm định; Cung cấp lắp đặt gian hàng Hội chợ triển lãm Giống Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, lần VIII năm 2022

- Thông báo thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Biên bản mở thầu gói thầu mua thức ăn cho cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống Quý 3/2022 

- Quyết định hủy thầu gói thầu mua thức ăn cho cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống Quý 3/2022 

- Quyết định về việc gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu "Mua thức ăn cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống năm 2022" - Trung tâm Giống

- Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Thông báo mời thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu Mua thức ăn cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống quý 3/2022

- Thông báo mời thầu gói thầu Mua thức ăn cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống quý 3/2022

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Thông báo mời thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị nhiệm vụ: "Ứng dụng công nghệ mới dạng nhồi - kẹp chì hai đầu nhằm đa dạng hóa sản phẩm"

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản xe ô tô

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị tư vấn thẩm định thực hiện nhiệm vụ: "Ứng dụng công nghệ mới dạng nhồi - kẹp chì hai đầu nhằm đa dạng hóa sản phẩm"

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện nhiệm vụ: "Ứng dụng công nghệ mới dạng nhồi - kẹp chì hai đầu nhằm đa dạng hóa sản phẩm"

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa đầu hồi xưởng sản xuất khu A Cơ sở GMGC An Nhơn

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự toán "Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc thịt heo thảo mộc, thịt heo Vietgap và sản phẩm chế biến (giò sống, chả lụa) tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn"

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn lập đề cương và dự toán chi  tiết "Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc thịt heo thảo mộc, thịt heo Vietgap và sản phẩm chế biến (giò sống, chả lụa) tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn"

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: "Ứng dụng công nghệ mới dạng nhồi - kẹp chì hai đầu nhằm đa dạng hóa sản phẩm"

- Biên bản mở thầu gói thầu: Mua thức ăn cho cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống năm 2022 - Trung tâm Giống

- Biên bản xác định tình huống trong đấu thầu gói thầu: Mua thức ăn cho cá lóc thương phẩm - Trung tâm Giống

- Thông báo gia hạn thời gian mở thầu gói thầu: Mua thức ăn cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống năm 2022 - Trung tâm Giống

- Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thức ăn cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống năm 2022 - Trung tâm Giống

- Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Mua thức ăn cá rô phi bố mẹ, cá rô phi giống năm 2022 - Trung tâm Giống

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Thông báo mời thầu gói thầu: "Mua thức ăn cá lóc thương phẩm" - Trung tâm Giống

- Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: "Mua thức ăn cá lóc thương phẩm" - Trung tâm Giống

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Tư vấn xây dựng trang tin điện tử thịt heo thảo mộc Sagri

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn xây dựng Trang tin điện tử thịt heo thảo mộc Sagri 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và bảo vệ Cơ sở GMGC An Nhơn

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu và dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải không nguy hại tại Cơ sở GMGC An Nhơn 

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua vật tư thiết bị thay thế năm 2021 (Nhà máy SAGRIFEED)" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ bảo vệ Bình Thuận năm 2022 " thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ TP.HCM năm 2022 và Thuê dịch vụ bảo vệ Bình Thuận năm 2022 - Sagrifood

Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ bảo vệ TP.HCM năm 2022" thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ TP.HCM năm 2022 và Thuê dịch vụ bảo vệ Bình Thuận năm 2022 - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2022 (Nhà máy SAGRIFEED) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải (phế phẩm lông, móng heo) không nguy hại năm 2022" thuộc kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2022 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu gói thầu: Đường tinh luyện thuộc kế hoạch mua đường tinh luyện phục vụ sản xuất Tết năm 2022 - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu L-Methionine lần 2 (Đợt 13) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu Bã nành lần 2 (Đợt 13) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hủy thầu lần 02 Gói thầu L-Methionine - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hủy thầu lần 02 Gói thầu Bã nành - Sagrifood

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước thải

- Thông báo và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 13) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Vỏ bọc Collagen thuộc kế hoạch mua Bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu: Đường tinh luyện phục vụ sản xuất Tết 2022 - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đường tinh luyện phục vụ sản xuất Tết 2022 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu lần 02 gói thầu: Bã nành, L-Methionine thuoock lế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 -Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hủy gói thầu: Bã nành, L-Methionine thuoock lế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 -Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Quầy giữ lạnh Carier - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Bã cọ, DDGS, Lysine thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 13) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và Thông báo mời thầu gói thầu Mũi heo lần 2 -Sagrifood

Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu chính phục vụ sản xuất chế biến thực phẩm 02 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bắp hạt rút ngắn thời gian mời thầu (Đợt 12) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Bắp hạt (Đợt 12) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 12)" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ năm 2021

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn cho đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 6 tháng cuối năm 2021

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn cho đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 6 tháng cuối năm 2021

- Thông báo và quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tinh bột biến tính, đạm đậu nành - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 13)- Sagrifood

- Bảng yêu cầu báo giá gói Tiamulin 10% (Đợt 13 bổ sung mộc) - Sagrifood

- Thông báo mời thầu 3 gói rút ngắn thời gian mời thầu (Đợt 13) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá 3 gói rút ngắn thời gian mời thầu (Đợt 13) - Sagrifood

- Bảng yêu cầu báo giá 3 gói rút ngắn thời gian mời thầu (Đợt 13) - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hồ sơ và thông báo mời thầu Gói thầu: Tôm đông lạnh - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hồ sơ và thông báo mời thầu Gói thầu: Mũi heo - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hồ sơ và thông báo mời thầu Gói thầu: Tai heo - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hồ sơ và thông báo mời thầu Gói thầu: Mỡ bụng heo tươi - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hồ sơ và thông báo mời thầu Gói thầu: Mua hộp lạp xưởng CO.OP SELECT - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hồ sơ và thông báo mời thầu Gói thầu: Quầy giữ lạnh Carrier - Sagrifood

- Quyết định và thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cám mì 1 (Đợt 11) năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu: Túi xốp in các loại - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu: Vỏ bọc COLLAGEN - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu: Bánh tráng xốp - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua vật tư thiết bị 02 tháng cuối năm 2021" -Sagrifood

- Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói chào giá cạnh tranh đợt 8 năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021- Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021 thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021- Sagrifood 

- Về việc phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn đơn vị thực hiện gói thầu "Thuê dịch vụ vệ sinh tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên"

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua vaccine 02 tháng cuối năm 2021" Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Gà giống bố mẹ Lương Phượng - Sagrifood

- Biên bản mở thầu gói thầu "Đường tinh luyện" - Sagrifood

Thông báo mời thầu lần 2 gói thầu "HEMOGLOBIN" đợt 11 - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  lần 2 gói thầu "HEMOGLOBIN" đợt 11 - Sagrifood 

- Quyết định hủy thầu gói thầu "HEMOGLOBIN" đợt 11 - Sagrifood

- Quyết định - Thông báo mời thầu túi xốp in các loại - Sagrifood

- Quyết định - Thông báo mời thầu vỏ bọc COLLAGEN 23 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu lần 2 gói DCP và Bao Jumbo cũ - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá lần 2 gói DCP và Bao Jumbo cũ - Sagrifood

Quyết định phê duyệt hủy thầu gói DCP và Bao Jumbo cũ - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn nhà thầu Tư vấn thiết kế, sản xuất thi công, lắp đặt hệ thống quảng bá thương hiệu "Cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Sagri" tại mặt bằng Showroom 189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

- Hồ sơ mời thầu các gói thầu nguyên liệu (Đợt 11) - Sagrifood

Thông báo mời thầu gói thầu "Đường tinh luyện" thuộc kế hoạch "Mua gia vị - phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Đường tinh luyện" thuộc kế hoạch "Mua gia vị - phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu "Tinh bột biến tinh, đạm đậu nành" thuộc kế hoạch "Mua gia vị - phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Tinh bột biến tinh, đạm đậu nành" thuộc kế hoạch "Mua gia vị - phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua gia vị - phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021 (Đợt 8)" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 8)" - Sagrifood

- Bảng yêu cầu báo giá đợt 8 các gói thầu phụ gia thức ăn chăn nuôi - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá đợt 8 các gói thầu phụ gia thức ăn chăn nuôi - Sagrifood

- Thông báo mời thầu đợt 8 các gói thầu phụ gia thức ăn chăn nuôi - Sagrifood

Biên bản mở thầu gói thầu Bánh tráng xốp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phụ phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

Biên bản mở thầu gói thầu Nếp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phụ phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu gói thầu Đậu xanh thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phụ phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua gia vị - phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt và Thông báo mời thầu hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Nếp" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt và Thông báo mời thầu hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Đậu xanh" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt và Thông báo mời thầu hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Bánh tráng xốp" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu phụ phục vụ sản xuất thực phẩm 03 tháng năm 2021 - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu dịch vụ gia công lạp xưởng thuộc kế hoạch Thuê dịch vụ gia công lạp xưởng năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hủy thầu Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021 (lần 2) - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định về việc gia hạn thời gian mở thầu Gói thầu "Cung cấp thức ăn cho cá lóc thương phẩm" - Trung tâm Giống

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu: "Cung cấp thức ăn cho cá lóc thương phẩm" - Trung tâm Giống

- Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá Gói thầu: "Cung cấp thức ăn cho cá lóc thương phẩm" - Trung tâm Giống

- Thông báo mời thầu (lần 2) Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hủy thầu Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu mua cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu Bắp hạt thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 10)" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu Bắp hạt thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 10)" - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 10)" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu mua cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch "Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch "Thuê dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh năm 2021" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu mua cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch "Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021" - Sagrifood

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 02 bánh thuộc kế hoạch "Thuê dịch vu vận chuyển xe 02 bánh năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo v/v gia hạn thời điểm Đóng thầu đối với gói thầu "Dầu thực vật" thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 9)- Sagrifood

Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Thuê dịch vu vận chuyển xe 02 bánh năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua cám gà giống bố mẹ quý IV năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê dịch vụ bảo vệ năm 2021 - Sagrifood  

- Thông báo mời thầu mua sắm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (ĐỢT 9) - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá mua sắm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (ĐỢT 9) - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu: Trấu khô thuộc kế hoạch mua Trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu: Trấu khô thuộc kế hoạch mua Trấu khô 6 tháng cuối năm 2021- Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu: Trấu khô thuộc kế hoạch mua Trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 - Sagrifood

- Quyết dịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 - Sagrifood

 - Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch "Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Xí nghiệp gà Củ Chi" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch "Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Xí nghiệp gà Củ Chi" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 - Xí nghiệp gà Củ Chi" - Sagrifood

 - Thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Vôi - Sagrifood

- Biên bản đóng thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc Kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc Kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

 - Thông báo mời thầu: tên gói thầu "Vôi" thuộc Kế hoạch mua vôi 6 tháng cuối năm - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu theo hình thức rút gọn đơn vị thực hiện gói thầu "Thuê dịch vụ vệ sinh tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên" 

 - Biên bản đóng thầu: Gói thầu "chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

- Biên bản mở thầu: Gói thầu "chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TILMICOVIG 20%"

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TILMICOVIG 20%"

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TIAMULINE 10%"

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu "TIAMULINE 10%"

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021" - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu "Chi phí thuê xe vận chuyển" thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Chi phí thuê xe vận chuyển" thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 - Sagrifood

- Biên bản đóng thầu TILMICOVIG 20% - Sagrifood

- Biên bản đóng thầu TIAMULINE 10% - Sagrifood 

- Biên bản mở thầu TILMICOVIG 20% - Sagrifood 

- Biên bản mở thầu TIAMULINE 10% - Sagrifood 

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá Gói thầu chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 thuộc kế hoạch mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021" - Sagrifood

 - Thông báo mời thầu: Tên gói thầu "TILMICOVIG 20%" - Sagrifood

 - Thông báo mời thầu: Tên gói thầu "TIAMULINE 10%" - Sagrifood

 - Quyết định phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch "Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021- Đợt 6" - Sagrifood

 - Quyết định Thông báo kết quả về việc lựa chọn kết quả nhà thầu

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Cám mì 1 - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bột thịt xương - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bắp hạt - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bắp ép đùn - Sagrifood

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Bã nành - Sagrifood

- Quyết định chọn nhà thầu cung cấp thức ăn cho cá - Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Biên bản mở thầu Cám mì 1 - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bột thịt xương - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bắp hạt - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bắp ép đùn - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bã nành - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Xác dừa - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Whey Permeate - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Threonine - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Tấm gạo - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Mật rỉ - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Lysine - Sagrifood

- Biên bản mở thầu L-Methionine - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Hemoglobin - Sagrifood

- Biên bản mở thầu DDGS - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Dầu thực vật - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Đậu nành nấu chín - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Đậu nành lên men - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Cám gạo - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bột sữa - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bột cá công nghiệp - Sagrifood

- Biên bản mở thầu Bã cọ - Sagrifood

- Thư mời thương thảo hợp đồng cung cấp thức ăn cho cá - Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Biên bản mở thầu cung cấp nguyên liệu thức ăn cho cá - Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Thông báo v/v tham dự mở thầu và cung cấp mật khẩu để mở các gói thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đợt 4 và 5 - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Hemoglobin - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Cám Mì - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bột Thịt xương 50% - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bắp Hạt - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bắp Ép đùn - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bã Nành - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Xác Dừa - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Whey Permeate - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Threonine - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Tấm Gạo - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Methionine - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Mật Rỉ - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu LYSINE - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu DDGS - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Dầu Thực vật - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Đậu Nành nấu chính - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Đậu Nành lên men - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Cám Gạo - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bột Sữa - Sagrifood 

- Thông báo mời thầu gói thầu Bột cá công nghiệp 60% - Sagrifood

- Thông báo mời thầu gói thầu Bã Cọ - Sagrifood

 - Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá: về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu "Cung cấp nguyên liệu thức ăn cho cá" của Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Thông báo mời thầu: Gói thầu "Cung cấp nguyên liệu thức ăn cho cá" của Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng

- Về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 4) của Công ty Sagrifood

- Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa các phòng làm việc tại khối văn phòng Tổng Công ty

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: "Gói thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2021"

- Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2021

- Về việc phê duyệt dự toán và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa các phòng làm việc tại khối văn phòng Tổng Công ty"

- Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp văn phòng phẩm"

- Sagrifood thư mời chào giá bắp hạt

- Sagrigood thư mời chào giá bã nành