Thơ mừng Xuân Tân Sửu

Chi tiết
Thông tin hoạt động

Biên bản ghi nhớ Hợp tác Blockchain

Chi tiết
Thông tin hoạt động

Tiềm năng phát triển giống cá rô phi chất lượng cao

Chi tiết
Thông tin hoạt động

SAGRI sản xuất thực phẩm bằng quy trình sản xuất khép kín

Chi tiết
Thông tin hoạt động
SAGRI mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp tại SAINT PETERSBURG (NGA) – VIỆT NAM

SAGRI mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp tại SAINT PETERSBURG (NGA) – VIỆT NAM

Chương trình trao tặng “túi an sinh” và gạo cho  đoàn viên công đoàn và người lao động  Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Chương trình trao tặng “túi an sinh” và gạo cho đoàn viên công đoàn và người lao động Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Các hoạt động hưởng ứng

Các hoạt động hưởng ứng "Tháng công nhân" lần thứ 13 - năm 2021

Trao Quyết định kiện toàn các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty

Trao Quyết định kiện toàn các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2021

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2021

Trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và thành lập tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng chuyên môn Tổng Công  ty

Trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và thành lập tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng chuyên môn Tổng Công ty

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội nghị công tác Đoàn và phong trào TNCN Tổng Công ty năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội nghị công tác Đoàn và phong trào TNCN Tổng Công ty năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sagri

Thông Tin